GIP objavio listu kandidatura za gradonačelnika i kandidacijske liste za Gradsko vijeće Vrgorca

nedjelja , 28.06.2015.Gradsko izborno povjerenstvo objavilo je 26. lipnja zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Vrgorca, kao i prihvaćene pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova/članiva Gradskog vijeća Grada Vrgorca koji će se održati 12. srpnja. Ispod slijedeći popis svih listi i kandidatura.

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA VRGORCA

1. Kandidat: RADE BOBANAC
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Zamjenica kandidata: IVANA VUJČIĆ
2. Kandidat: RUDOLF GRLJUŠIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
Zamjenik kandidata: ZDRAVKO PRIMORAC
3. Kandidat: ANTE PRANIĆ, mag. ing.aedif.
KANDIDAT GRUPE BIRAČA
Zamjenik kandidata: LJUBOMIR ERCEG, dr. med.dent.

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VRGORCA

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: LJUBOMIR ERCEG, dr. med.dent.

Kandidatkinje/kandidati:
1. LJUBOMIR ERCEG, dr. med.dent.; HRVAT; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 50; rođ. 13.12.1980; OIB: 58225422206; M
2. IVAN FRANIĆ; HRVAT; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 40; rođ. 25.10.1979; OIB: 92848935249; M
3. ANTE PRANIĆ, mag. ing.aedif,; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 3; rođ. 06.12.1987; OIB: 47849740448; M
4. IVAN GRBAVAC, mag.educ.inf.et techn.; HRVAT; VRGORAC, ULICA MARKA MARULIĆA 4; rođ. 04.09.1986; OIB: 01338772311; M
5. MILAN VUKOSAV; HRVAT; DUSINA, DUSINA 72; rođ. 26.12.1983; OIB: 13374286893; M
6. mr. IVAN ŠARIĆ; HRVAT; VRGORAC, HRVATSKIH VELIKANA 2; rođ. 15.04.1973; OIB: 15906839430; M
7. MARKO JELAVIĆ, dipl. ing.inf.; HRVAT; PODPROLOG, PODPROLOG 34; rođ. 11.11.1965; OIB: 56896608134; M
8. MILE HERCEG, dipl. ing.građ.; HRVAT; VRGORAC, ULICA MARKA MARULIĆA 6; rođ. 14.07.1985; OIB: 10694692364; M
9. MARKO GRLJUŠIĆ, bacc. ing.aedif.; HRVAT; BANJA, BANJA 31; rođ. 21.11.1987; OIB: 06828256321; M
10. ŽELJANA DIVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, VUKOVARSKA 7; rođ. 29.05.1972; OIB: 32438567304; Ž
11. IVICA TAMBUROVIĆ, bacc.ing.el.; HRVAT; ZAVOJANE, ZAVOJANE 210; rođ. 11.09.1986; OIB: 35268062180; M
12. DARIO GAŠPAR; HRVAT; UMČANI, UMČANI 88; rođ. 14.07.1981; OIB: 62272277960; M
13. KRISTINA JELAVIĆ, mag.paed.; HRVATICA; VRGORAC, DOMOBRANSKA 19; rođ. 24.04.1988; OIB: 54648171253; Ž
14. MIRKO VUKOSAV; HRVAT; DUSINA, DUSINA 55; rođ. 18.07.1994; OIB: 72761274611; M
15. MIRKO VUKOVIĆ, bacc.ing.aedif.; HRVAT; PRAPATNICE, PRAPATNICE 26; rođ. 24.08.1989; OIB: 88751992021; M

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
Nositeljica liste: NADA JELAVIĆ, dr. med.

Kandidatkinje/kandidati:
1. NADA JELAVIĆ, dr. med.; HRVATICA; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 18; rođ. 06.07.1956; OIB: 96512736634; Ž
2. VEDRAN VUKOSAV; HRVAT; DUSINA, DUSINA 59; rođ. 02.04.1963; OIB: 88416651707; M
3. ŽELJKO BOROVAC; HRVAT; VRGORAC, ULICA POD MATOKITOM 9; rođ. 02.09.1960; OIB: 60109318703; M
4. ANTE MIHALJEVIĆ; HRVAT; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 9; rođ. 17.01.1984; OIB: 76025386884; M
5. GORAN JELAVIĆ; HRVAT; PODPROLOG, PODPROLOG 38/B ; rođ. 08.12.1970; OIB: 71866513025; M
6. DUŠKO MARTINAC; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 35; rođ. 13.01.1987; OIB: 96372535501; M
7. ANTE FRANIĆ; HRVAT; VINA, VINA 28; rođ. 24.08.1952; OIB: 12604462962; M
8. NIKŠA ROSO; HRVAT; VRGORAC, DOMOBRANSKA 6; rođ. 02.10.1966; OIB: 89877135790; M
9. ANTE BEUS; HRVAT; STILJA, STILJA 14; rođ. 13.10.1987; OIB: 93394442505; M
10. KATARINA BARBIR; HRVATICA; DRAŽEVITIĆI, DRAŽEVITIĆI 59; rođ. 02.11.1991; OIB: 41777971791; Ž
11. ANTE RADIĆ; HRVAT; KOTEZI, KOTEZI 67; rođ. 12.10.1984; OIB: 61656488022; M
12. ŽELJKO ANČIĆ; HRVAT; ZAVOJANE, ZAVOJANE 105; rođ. 01.03.1962; OIB: 31101067967; M
13. MARKO KALAJŽIĆ; HRVAT; DUSINA, DUSINA 37; rođ. 13.11.1995; OIB: 64478186718; M
14. MATE VUJČIĆ; HRVAT; ORAH, ORAH 40; rođ. 10.12.1989; OIB: 89898676841; M
15. ANTE MARKOTIĆ; HRVAT; VRGORAC, HRVATSKIH VELIKANA 28; rođ. 02.10.1981; OIB: 17450352371; M

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: ROMAN TOLJ

Kandidatkinje/kandidati:
1. ROMAN TOLJ; HRVAT; VRGORAC, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2; rođ. 17.02.1982; OIB: 17285778920; M
2. GORAN VEGAR; HRVAT; VRGORAC, HERCEGOVAČKA 17; rođ. 24.01.1982; OIB: 43744647303; M
3. MARIJA GAŠPAR; HRVATICA; VRGORAC, PČELINJAK II 6; rođ. 09.01.1988; OIB: 26611721322; Ž
4. ANTE JELAVIĆ; HRVAT; VRGORAC, HRVATSKIH VELIKANA 64; rođ. 07.08.1982; OIB: 45865206031; M
5. ANTE JUKIĆ; HRVAT; RAVČA, RAVČA 4; rođ. 09.04.1982; OIB: 97069092272; M
6. PETAR GOVORKO; HRVAT; PODPROLOG, PODPROLOG 80/A ; rođ. 18.08.1971; OIB: 40766172353; M
7. ANTE NOSIĆ; HRVAT; VRGORAC, FRA IVANA ROŽIĆA 12; rođ. 13.12.1991; OIB: 56903242734; M
8. NENAD UJDUR; HRVAT; PRAPATNICE, PRAPATNICE 57; rođ. 08.09.1975; OIB: 33030075018; M
9. GORAN TANČICA; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 5; rođ. 24.09.1983; OIB: 59430081812; M
10. PERICA MARTINAC; HRVAT; VRGORAC, MATICE HRVATSKE 1; rođ. 13.07.1982; OIB: 22128826073; M
11. IVAN STANKOVIĆ; HRVAT; KOTEZI, KOTEZI 1; rođ. 21.12.1981; OIB: 52481862899; M
12. MARIJANA ŽIVKOVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, DOMOBRANSKA 16; rođ. 23.01.1973; OIB: 09825772501; Ž
13. MATKO VUKOVIĆ; HRVAT; PRAPATNICE, PRAPATNICE 28/A ; rođ. 25.09.1971; OIB: 64196099419; M
14. JOSIP PUŠIĆ; HRVAT; VRGORAC, ZAGREBAČKA 3; rođ. 14.01.1962; OIB: 40294276551; M
15. ANTE ERCEG; HRVAT; VRGORAC, HRVATSKIH VELIKANA 57; rođ. 23.01.1990; OIB: 25841964333; M

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Nositelj liste: DENIS ĆULAV

Kandidatkinje/kandidati:
1. DENIS ĆULAV; HRVAT; VRGORAC, DOMOBRANSKA 15; rođ. 21.12.1978; OIB: 10870398071; M
2. SRĐAN MIHALJEVIĆ; HRVAT; DUSINA, DUSINA 31; rođ. 08.03.1977; OIB: 30759150564; M
3. VIKTOR ŽIVKOVIĆ; HRVAT; VRGORAC, POD GLAVICOM 10; rođ. 04.01.1982; OIB: 52355637927; M
4. IVAN RAOS; HRVAT; VRGORAC, FRA IVANA ROŽIĆA 5; rođ. 25.07.1979; OIB: 34947243503; M
5. DANIJEL MIHALJEVIĆ; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 41; rođ. 23.02.1981; OIB: 57081623658; M
6. DANIJELA GRBAVAC; HRVATICA; VRGORAC, FRA IVANA ROŽIĆA 6; rođ. 20.09.1980; OIB: 57806878608; Ž
7. ŽELJKO RAKUŠIĆ; HRVAT; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 81; rođ. 17.09.1955; OIB: 58255241485; M
8. SLAVOLJUB GOVORKO; HRVAT; ORAH, ORAH 29; rođ. 01.10.1963; OIB: 52516496359; M
9. TOMISLAV DODIG; HRVAT; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 10; rođ. 18.03.1965; OIB: 66599198441; M
10. INES ŽIVKOVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, POD GLAVICOM 10; rođ. 30.05.1984; OIB: 29189734316; Ž
11. DRAGANA ĆULAV; HRVATICA; VRGORAC, DOMOBRANSKA 15; rođ. 24.09.1987; OIB: 81859810448; Ž
12. NEDO JELAVIĆ; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 4; rođ. 10.02.1978; OIB: 86088532548; M
13. LJUBICA ĆULAV; HRVATICA; VRGORAC, DOMOBRANSKA 15; rođ. 02.09.1954; OIB: 49133094177; Ž
14. ZVONKO HRDELJA; HRVAT; VRGORAC, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1; rođ. 15.07.1961; OIB: 70884748940; M
15. IVAN ĆULAV; HRVAT; VRGORAC, DOMOBRANSKA 15; rođ. 24.09.1953; OIB: 62851596583; M

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Nositelj liste: SREĆKO PERVAN

Kandidatkinje/kandidati:
1. SREĆKO PERVAN; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 13; rođ. 28.11.1948; OIB: 79820284295; M
2. DANICA KVESIĆ; HRVATICA; ORAH, ORAH 65; rođ. 08.12.1948; OIB: 95557760226; Ž
3. TIHO VEGAR; HRVAT; PRAPATNICE, PRAPATNICE 55; rođ. 15.10.1962; OIB: 56320280395; M
4. TIHOMIR ANČIĆ; HRVAT; ZAVOJANE, ZAVOJANE 91; rođ. 15.09.1949; OIB: 71331971826; M
5. PETAR ERCEG; HRVAT; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 105; rođ. 16.06.1952; OIB: 95841423528; M
6. MIROSLAV TOLIĆ; HRVAT; VRGORAC, DOMOBRANSKA 9; rođ. 24.01.1960; OIB: 45894548300; M
7. LJUBO MIHALJEVIĆ; HRVAT; DUSINA, DUSINA 31; rođ. 16.09.1949; OIB: 95449157001; M
8. JOZE DIVIĆ; HRVAT; STILJA, STILJA 104; rođ. 15.09.1966; OIB: 16539375507; M
9. GOJISLAV ERCEG; HRVAT; RAŠĆANE, RAŠĆANE 67; rođ. 22.02.1955; OIB: 89968959269; M
10. MATKO GRANIĆ; HRVAT; BANJA, BANJA 66; rođ. 21.01.1949; OIB: 10471588695; M
11. ZORICA DUJMOVIĆ; SRPKINJA; VRGORAC, PUT PLANE 19; rođ. 10.05.1969; OIB: 28798280423; Ž
12. TAJANA VUKOSAV; HRVATICA; DUSINA, DUSINA 108; rođ. 08.02.1984; OIB: 54574034025; Ž
13. NJEŽICA CVJETKOVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 23; rođ. 09.07.1939; OIB: 63709204522; Ž
14. DARINKA JELAVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, HRVATSKIH VELIKANA 64; rođ. 20.02.1946; OIB: 66898700098; Ž
15. MARKICA ČOVIĆ; HRVAT; KOKORIĆI, KOKORIĆI 21; rođ. 20.10.1958; OIB: 54796756344; M

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj liste: RADE BOBANAC

Kandidatkinje/kandidati:
1. RADE BOBANAC; HRVAT; VRGORAC, VUKOVARSKA 35; rođ. 07.12.1978; OIB: 38096506456; M
2. IVANA VUJČIĆ; HRVATICA; DUGE NJIVE, DUGE NJIVE 34; rođ. 15.11.1980; OIB: 25360946437; Ž
3. MIA ŠALINOVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, ULICA KARDINALA ALOJZIJA STEPI 4; rođ. 19.02.1988; OIB: 39729850651; Ž
4. SLOBODAN VUJICA; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 11; rođ. 26.04.1986; OIB: 04045502441; M
5. ANĐELA JELAVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, PČELINJAK III 4; rođ. 14.02.1989; OIB: 55690822402; Ž
6. ŽELJAN BARBIR; HRVAT; DRAŽEVITIĆI, DRAŽEVITIĆI 2; rođ. 13.04.1990; OIB: 14480345132; M
7. ROBERT REŠETAR; HRVAT; ORAH, ORAH 74; rođ. 07.11.1973; OIB: 23065325075; M
8. STANKA BAŠIĆ; HRVATICA; VRGORAC, ULICA LIPANJSKIH ŽRTAVA 3; rođ. 04.09.1975; OIB: 49462060770; Ž
9. OZREN GAŠPAR; HRVAT; UMČANI, UMČANI 84/A ; rođ. 08.09.1970; OIB: 88551989677; M
10. TVRTKO JELAVIĆ; HRVAT; VRGORAC, A.K.MIOŠIĆA 2; rođ. 22.04.1973; OIB: 84304204072; M
11. DAVOR BARBIR; HRVAT; DRAŽEVITIĆI, DRAŽEVITIĆI 67; rođ. 02.08.1966; OIB: 99674915286; M
12. PAVAO RADONIĆ; HRVAT; BANJA, BANJA 10; rođ. 10.12.1963; OIB: 20469960125; M
13. SNJEŽANA RADIĆ; HRVATICA; KOTEZI, KOTEZI 38/B ; rođ. 20.07.1977; OIB: 12537567732; Ž
14. MARIO FRANIĆ; HRVAT; VINA, VINA 1/B ; rođ. 08.02.1986; OIB: 53150306729; M
15. MARKO JELAVIĆ; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 9; rođ. 18.10.1978; OIB: 29162908993; M

PROGLAS GRAĐANSTVU OPĆINE LJUBUŠKI

srijeda , 24.06.2015.Poštovani građani Ljubuškog i ljubuške općine,

po Vrgorcu se naveliko priča kako se opet, po tko zna koji put, po Hercegovini mobiliziraju građani Ljubuškog, lažni birači Vrgorca, za glasovanje na lokalnim izborima u Vrgorcu.

Kada političari već nisu kadri ili ne žele riješiti problem, onda se moramo angažirati mi građani. Kao udruga građana i istaknuti akteri društvenog života Vrgorca možemo samo apelirati na sve građane Ljubuškog koji su bili prisiljeni prijaviti prebivalište na području Vrgorca zbog radnog mjesta, školovanja ili zdravstvene skrbi i drugih prava hrvatskog državljanstva, da na dan izbora ne dolaze na biračka mjesta diljem Vrgorske krajine i molimo ih da ne sudjeluju u biranju gradonačelnika i Gradskog vijeća Vrgorca.

Razni lovci u mutnom će opravdati glasovanje Ljubušaka na izborima za gradonačelnika Vrgorca, dat će mu legalnost i legitimnost, ali što se tiče Vrgorčana, to glasovanje nije samo prvorazredni politički skandal i nešto što bi bilo nelegalno kada bi Hrvatska i BiH bile pravne države, već takvo ponašanje pokazuje i apsolutni bezobrazluk i nedostatak kućnog odgoja onih koji sudjeluju u organizaciji takve rabote.

Zato vas molimo da ne glasujete na lokalnim izborima u Vrgorcu jer time samo podižete tenzije Vrgorčana prema vama, a to nije potrebno, niti je dobro ni za jednu stranu. Oduprite se zahtjevima i pozivima raznoraznih političkih lovaca u mutnom. Njihova demagogija služi samo za njihovu korist, a za Vas i Vašu djecu ih nije ni najmanje briga. Kao što ih nije briga ni za Vrgorčane i njihovu djecu, već isključivo za javne sinekure i fotelje. Uostalom, nemamo vam što o tome detaljnije govoriti, imate i vi iste takve u svojoj općini.

Vrgorac i Ljubuški su stoljećima okrenuti jedan prema drugome i dobri susjedi možemo biti samo ako se jedni drugima ne budemo petljali u lokalnu politiku i funkcioniranje lokalne samouprave. Vrgorčani ne biraju ljubuškog načelnika, pa nije ni na Ljubušacima da biraju vrgorskog gradonačelnika.

Vjerujemo u Vaš razum.

ZA bratski Vrgorac i Ljubuški!

Vrgoračke novine, 24. lipnja 2015. godine

Program književno-kulturne manifestacije 'S Tinom u Vrgorcu' 2015

četvrtak , 04.06.2015.Objavljen je program književno-kulturne manifestacije 'S Tinom u Vrgorcu' 2015.

30.06. Utorak – početak u 21,00 sat
„Ja koja imam nevinije ruke“ – monodrama Vesne Parun;
Izvođač: Vesna Tominac Matačić.
Mjesto održavanja: Gradski park

01.07. Srijeda – početak u 21,00 sat
„The Drunken Wind of Life“ - muzičko poetski performans;
Izvođač: John Kruth, Marilyn Cvitanic i Filip Novosel.
Mjesto održavanja: Gradski park

02.07. Četvrtak – početak u 21,00 sat
„Sladoled“ - komedija Mire Gavrana;
Izvođač: Teatar Gavran.
Mjesto održavanja: Gradski park

03.07. Petak – početak u 21,00 sati
„Pivo“ - komedija Mire Gavrana;
Izvođač: Teatar Gavran.
Mjesto održavanja: Gradski park

04.07. Subota – početak u 21,00 sat
Glazbeni nastup Zagrebačkog ansambla flauta;
Izvođač: Zagrebački ansambl flauta.
Mjesto održavanja: Crkva NBDM Vrgorac.

05.07. Nedjelja – početak u 21,00 sat
Glazbeni nastup učenika Glazbene škole (P.O. Vrgorac);
Dodjela nagrade „Tin i ja“ Osnovne škole Vrgorac;
Dodjela nagrade Društva hrvatskih književnika „Tin Ujević“;
Čitanje djela nagrađenog pjesnika u izvedbi Joška Ševe;
Glazbeni nastup klape Goromita.
Mjesto održavanja: Tinova kula


Impressum
Autor i nositelj programa manifestacije „S Tinom u Vrgorcu“:
- Gradsko kulturno središte Vrgorac.
Organizacija dodjele nagrade "Tin Ujević":
- Gradsko kulturno središte i Društvo hrvatskih književnika.
Organizacija dodjele nagrade "Tin i ja":
- Gradsko kulturno središte Vrgorac i OŠ Vrgorac.

Infromacije:
www.vrgorac.hr
GKS VRGORAC: 021 680-046; gks@vrgorac.hr
099 704 6914 – Željko Primorac, Ravnatelj
092 146 5250 – Teo Dodig, voditelj projekata;
091 764 9295 – Ana Roso, administrativni referent.

Vlada raspisala izbore u Vrgorcu

subota , 30.05.2015.Desetom točkom dnevnog reda svoje 230. sjednice održane u četvrtak 28. svibnja, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Vrgorca i gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca. Izbori će se održati 12. srpnja, a u slučaju da nijedan gradonačelnički kandidat u prvom krugu ne osvoji apsolutnu većinu, drugi krug će se, po staroj praksi, održati poslije dva tjedna, u ovom slučaju 26. srpnja.

Iako se očekivalo da će izbori biti održani kroz lipanj, a neki su se proteklih mjeseci nadali čak i kraju svibnja, Vlada je, vodeći se Zakonom o lokalnim izborima koji navodi kako se prijevremeni izbori moraju održati u roku od 90 dana od istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela i razrješenja gradonačelnika, njihovo održavanje prebacila na sredinu svibnja. To je svakako u skladu s zakonom s obzirom da je Gradsko vijeće Vrgorca raspušteno, a gradonačelnik razriješen odlukom Vlade 16. travnja.

Bukom motora upozorili na ALS

subota , 23.05.2015.Vrgorski motoristi iz kluba „Dvi kule“ pridružili su se u subotu 23. svibnja u podne na kružnom toku u Vrgorcu akciji “Bukom motora protiv tišine ALS-a”. Akciju vodi Udruga osoba oboljelih od ALS-a i drugih rijetkih bolesti „Neuron“, koja pokreće ove godine međunarodnu akciju “Bukom motora protiv tišine ALS-a” kako bi cijelom svijetu skrenuli pozornost na ovu smrtonosnu bolest.
Motoristi Vrgorca su 60 sekundi proizvodili što više buke na kružnom toku i vrgorskim ulicama kako bi poslali poruku sugrađanima. Cilj akcije je podići svijest o Amiotrofičnoj lateralnoj sklerozi, ali i sakupiti potrebna sredstva za nabavu komunikatora koji neverbalnim pacijentima i njihovim obiteljima olakšavaju život, a ne mogu se ostvariti preko zdravstvenog osiguranja. Amiotrofična lateralna skleroza neizlječiva je bolest kojoj (za sada) nema lijeka. Za oboljele se javnost zainteresirala uz akciju “polijevanja ledenom vodom”, no sada se, na međunarodnoj razni, organizira “motorijada”.
Udruga oboljelih u Hrvatskoj ima 25 članova, a malo je poznato da je i jedna Vrgorčanka dugogodišnji borac protiv te opake bolesti, pa je njezina kćerka također sudjelovala u akciji. Nadamo se da će ova akcija skrenuti pozornost javnosti na ALS kako bi se više radilo na njezinom istraživanju i sutra možda izlječenju.

POZITIVA.HR Privredni subjekt zapošljava 40 ljudi u Gospodarskoj zoni 'Ravča'!

ponedjeljak , 11.05.2015.Nije sve tako crno u Vrgorcu. Dobre vijesti dolaze iz Gospodarske zone 'Ravča'. Tamo će se u lipnju otvoriti privredni subjekt s 40 zaposlenih! Kako je u Vrgorcu raspušteno Gradsko vijeće i razriješen gradonačelnik, tu nam je izvrsnu vijest prenio gradski činovnik koji je želio ostati anoniman, a bio je jedini kojega smo zatekli u gradskoj upravi u petak u podne.

Kako se navodi, poduzeće 'Grad Vrgorac d.o.o.' gradi u Gospodarskoj zoni 'Ravča' postrojenje na dva kata površine dvjestotinjak metara četvornih u kojemu će se proizvoditi visokokvalitetna magla namijenjena tržištu Europske unije.

Zasad je u planu pokretanje linije za proizvodnju čiste magle, a od slijedeće godine kreću i linije magle s okusom demagogije, okusom populizma, okusom predizbornih obećanja, te okusom čokolade i jagode.

Sirovina za proizvodnju magle nabavlja se vrlo jeftino na lokalnim nalazištima i to odmah u samoj zoni, zatim u biopročistaču kod Vrgorca, nedovršenoj kanalizaciji, igralištu u Banji, vodovodu u Mijacima i gradilištu vrgorskog Vatrogasnog doma i Doma kulture.

Kako najavljuju iz same tvrtke, za sada su zaposlili 40 ljudi, a ako prijevremeni lokalni izbori prođu kako treba, broj zaposlenih i količina proizvedene magle će se udvostručiti.

HSP Ante Starčević i HSLS sklopili koaliciju, očekuje se i HSS

nedjelja , 10.05.2015.Na obnoviteljskoj skupštini vrgorske podružnice HSLS-a za predsjednicu je izabrana studentica novinarstva iz Draževitića Katarina Barbir. Povjerenje joj je dalo desetak članova nove podružnice, dok je za njezina dopredsjednika izabran Srđan Franić iz Vina, a tajnica je Zorana Barbir iz Draževirića. U izvršni odbor podružnice izabrani su Arben Bužalja, Krešo Franić i Ivan Pervan, dok je rizničar Ante Jelavić.

Obraćajući se nazočnima novoizabrana predsjednica Katarina Barbir je istaknula kako će se u svom djelovanju HSLS zalagati za ostanak mladih u Vrgorskoj krajini. - Vrgorac proživljava demografsku i ekonomsku tragediju. Zadatak svih nas koji smo se kroz politiku angažirali je jedan i jednostavan – zadržati mlade u našem kraju, istaknula je Katarina Barbir.

Skupštini su nazočili predsjednik županijskog HSLS-a Branko Radačić te politički tajnik HSLS-a Splitsko –dalmatinske županije Hrvoje Garac. Radačić je posebno istaknuo zadovoljstvo što je nakon dugo vremena obnovljen ogranak HSLS-a u Vrgorcu.
- Snaga HSLS-a su ljudi na terenu, a mi imamo tu privilegiju da gotovo u svakom dijelu Županije imamo ogranak. HSLS smatra kako je oživljavanje malih sredina nužno i potrebno, a to je moguće jedino kroz rast gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta. Vrgorac taj potencijal ima, osobito u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji, i vrijeme je da ga napokon iskoristi, rekao je Radačić.

Formiranje HSLS-ova ogranka u Vrgorcu inicirao je i otpočetka vodio stranački koordinator za X. izbornu jedinicu Matko Radonić iz Ploča. U izjavi za Vrgoračke novine Radonić je naglasio da je prezadovoljan članstvom u novoosnovanom ogranku.
- Podružnicu čine mladi, vrijedni i moralni ljudi, cijenjeni u svome kraju. Kada to povežemo s kvalitetnim programom koji ćemo uskoro prezentirati, ne sumnjamo u odličan izborni rezultat, zajedno s našim koalicijskim partnerima. Nije lako prognozirati tko će pobijediti na prijevremenim izborima u Vrgorcu, ali je sigurno da bez potpore ove koalicije nitko neće moći ostvariti većinu u Gradskom vijeću, niti dobiti gradonačelnika, rekao je Radonić.

A koalicija na koju je Radonić mislio je ona s HSP-om Antom Starčević. Sa starčevićancima je predizborni koalicijski sporazum potpisan nakon završetka obnavljajuće skupštine HSLS-a. Ispred HSP-a Ante Starčević potpisao ga je predsjednik podružnice Denis Mihaljević, a ispred HSLS-a, novoizabrana predsjednica Katarina Barbir. Sporazum obuhvaća zajednički izlazak dvije stranke na prijevremene lokalne izbore za Gradsko vijeće, ali i gradonačelnika. Nakon potpisivanja sporazuma, predstavnici stranaka koalicije istaknuli su kako su zadovoljni prijateljskim dogovorom kojeg su postigli, složili su se kako je ideologija na lokalnim izborima nebitna, pa ideološka razlika između HSLS-a i HSP AS nije prepreka za zajedničku suradnju na dobrobiti Vrgorca i njegovih građana. Dvije stranke su završile i pregovore s HSS-om koji će uskoro postati treći član ove koalicije, koja će svojim zajedničkim izlaskom na izbore zasigurno poremetiti planove trima najvećim političkim grupacijama u Vrgorcu.

SKANDALOZNO Crveni ukrali Avalu!

subota , 09.05.2015.Kada smo pomislili da je crvena zastava na spomeniku Tina Ujevića ili ukradeno cvijeće nešto najgore što možemo doživjeti iz komunističke kuhinje, crveni su se uspjeli nadmašiti! Naime, u noći na Dan pobjede nad fašizmom 9. svibnja nepoznati su počinitelji – a nedvojbeno djeca komunista i unuci partizana – ukrali 15 metara visoku i 100 tona tešku, staru osmanlijsku kulu Avalu!

Ovo kriminalno djelo, ovaj kulturocid i barbarizam prvi su primijetili komunalni redari i kulturnjaci tijekom redovnog, svakodnevnog obilaska kulturnih spomenika i odmah obavijestili policiju. Policija je izvršila uviđaj, a za drskim kradljivcima se traga.

Komentirajući za naš portal krađu Avale, umirovljeni branitelj NN je istaknuo kako ga ne zanima čija su djeca ukrala spomenik, ali je naglasio da se on borio u Domovinskom ratu da se u neovisnoj i slobodnoj Republici Hrvatskoj ne bi otuđivale turske kule, srednjovjekovni stećci, gomile, crkva, groblja i slično. – Tko god je to učinio, ne služi mu na čast! Avala je simbol Vrgorca i tako ju odnijeti u mrkoj noći je bezobrazluk bez premca, ogorčen je ovaj umirovljeni branitelj.

Odmah nakon saznanja da je Avala ukradena, gradske strukture su uputile podulje pismo Policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj tražeći da se počinitelji uhvate i privedu pravdi, a ukradena kula vrati na svoje staro mjesto. Prepadnuta ozbiljnošću pisma, Policijska uprava je u Vrgorac poslala satniju specijalaca koja cijeli dan pretražuje svaki kutak Vrgorca ne bi li našla Avalu.

Izvršili su tako raciju u Ercegovu selu, prevrnuli svaku kuću, štalu i kokošar, pa se onda prebacili u Galića i Markotića selo. Pretražili su čak i dio Gradske knjižnice gdje su do lani držane nepoćudne komunističke knjige, a potom se prebacili na Ajdanovac, na mjesto gdje su knjige bačene. Nakon što ni tu nisu imali nikakvih rezultata, otišli su u gradski osinjak – kvart Ćukovinu, a potom na Maskaru. Tu ih je u raciji spriječila veća grupa lokalnih partizana i SKOJ-evaca, pa su bili prisiljeni vratiti se u sigurnost općinske zgrade. Uspjeli su jedino provaliti ilegalnu radionicu u kojoj su na staroj singerici izrađivane crvene zastave Saveza komunista, koje su ranije podmuklo ostavljane pred vratima Pravih Hrvata.

Iako je policijska istraga još uvijek u tijeku, u Odjelu za promidžbu lokalnog HDZ-a već imaju osumnjičene. U prvi mah su smatrali kako su za ovo djelo odgovorni unuci partizana, ali time su u sumnju doveli otprilike 80% Vrgorčana, a lišo su prošli tek veći dijelovi Dusine i Mijaca. Zbog toga su produbili svoju istragu i sada smatraju da postoje dva moguća osumnjičenika za ovo djelo koja su možda radila zajedno – mladi nezavisni, za koje se sumnja da su Avalu prebacili u Metković, te lokalni SDP-ovci za koje domoljubi sumnjaju da su Avalu sakrili u nekoj od starih partizanskih baza na Riliću. Tu ju drže za taoca dok gradska vlast ne obnovi sve srušene spomenike iz NOB-a u Vrgorskoj krajini i Dan Grada ne prebaci na Prvi maj.

Vrgorski domoljubi su ujedinjeni u strahu i svi se pitaju kakvu komunističku podvalu donosi neka buduća noć.

SENZACIJA Otkrili tunel između parka i Gradine

petak , 08.05.2015.Dragi građani Vrgorca, ono što nije uspjelo brojnim generacijama Vrgorčana kroz minula vremena, pošlo je za rukom maloj, ali srčanoj skupini zasad neimenovanih Vrgorčana.

Oni su u noći na Prvi maj uspjeli pronaći ulaz u tunel koji povezuje gradski park i Gradinu! Iako se dosada smatralo da je taj tunel samo mit poput čudovišta u Loch Nessu ili Jetija, najnovije otkriće iz parka uvjerilo je i zadnjega skeptika da tunel zaista i postoji.

Do ovog fascinantnog otkrića došlo se sasvim slučajno. Naime, tražeći mjesto gdje će objesiti crvenu komunističku zastavu za Prvi maj, mladi Vrgorčani su slučajno pomaknuli jedan bršten i tu su im se ukazala ulazna vrata u nepoznati objekt. Nakon što su obili bravu i ušli unutra, odmah su shvatili da se radi o tunelu prema Gradini, te su tako uzbuđeni nastavili put. Međutim, nažalost, negdje na polovici tunela jedan se mladić spotaknuo preko hrpe partijskih knjižica današnjih Velikih Hrvata i teško se ozlijedio. Ta ih nesreća nije pokolebala, pa su dolaskom na drugi kraj tunela - u Gradinu, iskoristili priliku da izvjese transparent nacionalistički nepoćudnog sadržaja na Avalu i zatim se kroz tunel vratili natrag u park, a bez da ih je itko sreo.

Zaista, ovo je za Vrgorac veliko otkriće ravno bosanskim piramidama kod Visokog, možda vrijedno i UNESCO-ve liste Svjetske materijalne baštine!

<< Arhiva >>

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se